מבזקים
"יש לי תשעה נינים - זאת הנקמה שלנו בהיטלר"

"יש לי תשעה נינים - זאת הנקמה שלנו בהיטלר"

"קראתי קדיש במטהאוזן והתמוטטתי"

"קראתי קדיש במטהאוזן והתמוטטתי"

"ידעתי שאני הולך לצאת חי"

"ידעתי שאני הולך לצאת חי"

"אם תשאר בחיים - תספר מה עשו החיות האלה"

"אם תשאר בחיים - תספר מה עשו החיות האלה"

"המדינה מחכה שנמות!"

"המדינה מחכה שנמות!"

"בניה לא היה רוצה לראות דברים כאלה"

"בניה לא היה רוצה לראות דברים כאלה"

התוכניות שלנו