כלב הופי

סיפורו המרגש של הכלב הופי העיוור שאומץ על ידי אדם.